Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI zaś czym jest platforma aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo odbiornik EMI) jest jednym z w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które raz za razem pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu dzięki całokształt projektowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wydobyć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane za pomocą ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, podobnie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, rzeczywiście gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej i częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem odbiornik EMI czy też analizator widma.

Co owo jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl czy też wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwaj rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez przyrząd elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia lub awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to wprawa sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja i ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają autorytet na przebieg postępowanie EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane z wykorzystaniem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest w podobny sposób przewodzony, gdy a emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto osiągać testy EMI?

Istnieje co niemiara czynników, które powodują, że postępowanie EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym z nich jest pozorna komplikacja w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją wprawdzie wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast że o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, bowiem zasilacze służą nieco w charakterze „posłaniec” niż zarzewie problemów EMC.

Pozostaje coraz przedmiot kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wysoko http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest daleko spodni aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.