Kredytowanie szpitali jest podróżą, i nie celem

W obecnym scenariuszu, forma jest największym motorem dla każdej firmy, ażeby oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd postać opieki nie być może egzystować narażone na strata wewnątrz wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest ogromnie ożywiony natomiast działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych natomiast technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość częstokroć słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym stan usług medycznych staje się koniecznością, oraz uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pomocą organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu tudzież poprawy jakości, wydajności oraz skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki przez wewnętrzną ocenę obiektów oraz procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, a i pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, jak oraz prowadzi dzięki tok akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest przyrzeczenie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych oraz skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto być może się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która aktualnie funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana czy też licencjonowana przez odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie nim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za pośrednictwem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów tudzież standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości oraz parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami chwilowo stosowanymi z wykorzystaniem szpital
Analiza a specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników i umożliwić zobowiązanie z ich strony tudzież inspirować tudzież katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, zaś tym samym wzmocnienie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza groźba wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy gwoli personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem i stronami trzecimi.
Zapewnia wiara tudzież pełne przekonanie między pacjentów przez zapewnienie im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą stale budować postać opieki http://www.przyjemski.eu oraz zapewniać kongruencja z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż dana oddział w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej przypadkiem utrzymywać się podjęta werdykt o ponownym badaniu ewentualnie cofnięciu akredytacji. Podczas jak fortel aż do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, pełnia czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.